top of page
Sanctuary - West View (2).JPG
Talofa Lava and Welcome to

The First Samoan Congregational Christian Church - San Diego

Malamalama o Samoa

Est. 1955

Verse of the Day

The bible on a stone against the sea.jpg

“A ia outou mua’i saili le Mālō o Le Atua ma Lana Amiotonu;

ona fa’aopoopoina atu lea o ia mea uma ia te outou…..

But seek first the Kingdom of God and His Righteousness,

and all these things will be added to you!”

 (Mataio / Matthew 6: 33)

Fa’atalofa aloaia atu i le Suafa Paia o lo tatou Ali’i Fa’aola, Iesu Keriso!

Matou te fiafia e avea lenei auala e feso’ota’i ai le Tino o Keriso i so’o se

itu o le lalolagi.

Fa’apea ona matou fa’asoa atu e tusa ma galuega atia’e a le Atua,

o lo’o auauna ai i San Diego nei, ona o le Tala Lelei o le Fa’aolataga.

Maliu Mai, Afio Mai!
 

In the Name of Jesus Christ, Lord and Savior:

Welcome to the First Samoan Congregational Christian Church –

San Diego Website.

We Pray that you will be Blessed, as we share with you our

Journey of Faith, continuing to Worship and Serve God,

sharing the Good News of Salvation in Jesus Christ to all!

Mission Statement

O Le Ulua’i Ekalesia Fa’apotopotoga Kerisiano Samoa i San Diego

“Malamalama o Samoa”

(Amataina mo Le Vi’iga o Le Atua: 1955)

 

O LE MAU FA’ANAUNAU O LE EKALESIA

 

O Le Fa’anaunauga o Lenei Ekalesia ina ia:

 

*Iloa moni IESU KERISO ma fa’ailoa atu o IA

 

*Tapua’i ma le fa’amaoni i LE ATUA….

 

*Ia Folafola LE TALA LELEI A IESU KERISO

ma fa’amamalu SAKARAMETA

 

*Fa’atino le Mafutaga Fa’a-Kerisiano ma le Lotogatasi o le ‘Au Uso…

 

*Ofoina atu Auaunaga Alofa i tagata uma…

 

*Tausia le Mea Moni, Amiotonu ma le Filemu; ma ia

 

*Aogā e avea ma Ipu o Le TALA LELEI A IESU KERISO ina

ia tupu tele LANA GALUEGA ma le Lotogatasi o i latou

uma ua Mulimuli ia te IA; ina ia iloa e tagata uma le

ALOFA LAVEA’I O TATOU ALI’I TOE TU !

First Samoan Congregational Christian Church – San Diego

“Malamalama o Samoa”

 (Established for God’s Glory: 1955)

 

MISSION STATEMENT OF THE CHURCH

 

The Mission of  This Church Shall Be To:

 

*Know JESUS CHRIST and to make HIM known….

 

*Worship GOD faithfully…

 

*Preach the GOSPEL OF JESUS

and to celebrate the SACRAMENTS

 

*Realize Christian Fellowship and Unity

 

*Render Loving Service toward all people…

 

*Strive for Righteousness, Justice and Peace; and to

 

*Engage in spreading the GOOD NEWS OF JESUS CHRIST to

promote Discipleship and the Unity of all HIS followers;

So that all may know the

SAVING GRACE OF OUR RISEN LORD!

Worship with us anchor
Sanctuary Steeple South Side (1).JPG
Join Us

Sunday Worship


10:00am Worship
 

google map.JPG
Address

Address

1345 South 45th St.

San Diego, Ca. 92113

29597567_2501436459882243_7793151130125619441_n.jpg
Reach Us

Contact Info

Church Office Ph: 619-262-5068
fscccsd@gmail.com

bottom of page