top of page

FSCCCSD Ministers

2024 - Present

1979 - 1991

Rev. Fa'afouina and

Mrs. Tuitogama'atoe Solomona

Suitonu  Tinei.jpg

Elder Rev. Suitonu and

Mrs. Tautinei Galea'i

 1955 - 1979

Rev. Dr. Tafatolu and

Mrs. Karite Filemoni

1991 - 1994

Rev. Sekuini and
Mrs. Elena Fiava'ai

1997 - 2023

Elder Rev. Dr. Fa'afouina and

Mrs. Tuiomatagi Iofi

1995 - 1999

image_50802177.JPG
bottom of page